Nuffnang Ads

Aplikasi: Status Projek

Preview:
DOWNLOAD

NOTA PENTING!

Fail penyimpanan data adalah berformat .sol. Sila pastikan anda membuat backup fail untuk fail jenis .sol ini untuk mengelakkan daripada berlakunya kemungkinan kehilangan data.
Data .sol berada dalam folder Application Data (hidden) seperti berikut: 

Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\RandomString\PathToExe\x.exe\x.sol
Windows 7 and 8:
C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\RandomString\PathToExe\x.exe\x.sol